เซรั่ม KIRA KIRA น้ำแร่ MERO MERO - บริษัท ชว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

0
23 เป็นเลขแห่งเสน่ห์และความงาม เลขนี้มีส่วนเชื่อมโยงกับร่างกาย
และการทำงานของอวัยวะของมนุษย์ รวมถึงสรีระของมนุษย์หลายๆ
เรื่องเช่นกัน
 
ทำไมถึงควรเลือกใช้รกม้าเพื่อการบำรุงผิว ?
รกม้านับว่าเป็นส่วนประกอบใหม่ที่ได้รับความนิยมสูง มีความปลอดภัยและได้ผลดี
รกเป็นสิ่งที่ส่งต่อสารอาหาร จากแม่สู่ลูก รกจึงอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์
ต่อผิวพรรณ โดยเฉพาะรกม้าซี่งม้าเป็นสัตว์ที่ออกลูกทีละตัว ดังนั้นในรกม้าจึง
ประกอบไปด้วยสารบำรุงผิวที่อุดมสมบูรณ์มาก และม้ายังเป็นสัตว์ประเภทเดียวที่
อย. ในประเทศญี่ปุ่นอนุญาต ให้จดทะเบียนเป็นพลาเซนต้าได้ จึงได้รับความนิยม
อย่างสูงใน ประเทศญี่ปุ่น รกม้ามีกรดอมิโนมากกว่ารกหมูถึง 300 เท่า
ซึ่งกรดอะมิโนนั้นช่วยเสริมสร้างโปรตีนบนผิวหน้าให้แข็งแรง ซึ่งได้รับการพิสูจน์
แล้วว่ารกม้ามีประสิทธิภาพมากกว่า กลูต้า ไทโอนถึง 2 เท่า เราเลือกใช้รกม้าจาก
ม้าแข่งสายพันธุ์ดีที่ได้รับการดูแลอย่างดี รกจึงมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่า
สัตว์์อื่นๆ